חבישות קניזיוטייפ

חבישות שמטרתן להפחית כאב או לשפר מנח יציבה של מפרק.

WhatsApp chat